S.V. Hillegom

Reglement 7 tegen 7

Reglement 7 tegen 7 SV Hillegom

 

1. Eigen competitie

Er wordt uitsluitend tegen andere teams van SV Hillegom gespeeld, op het terrein van SV Hillegom.

2. Inschrijven

Je kunt je individueel opgeven maar ook zelf een team formeren en aanmelden. Per team dien je minimaal tien spelers op te geven. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 7tegen7@svhillegom.nl. Je krijgt dan één of desgewenst meer inschrijvingsformulieren. Mocht je vragen hebben, kun je deze ook stellen via dit e-mail adres.

3. Lidmaatschap en contributie

Voor deelname is lidmaatschap van SV Hillegom en van de KNVB vereist. De contributie wordt jaarlijks door de vereniging vastgesteld.

4. Leeftijd

De spelers moeten 35 jaar of ouder zijn, of de leeftijd van 35 jaar vóór 31 december van het lopende seizoen hebben bereikt.

5. Spelersaantal

Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman. Teams mogen doorlopend wisselen. Het aantal wisselspelers is onbeperkt.

Indien tijdens de wedstrijd in het scoreverloop een verschil van 3 doelpunten ontstaat, mag het team dat achter staat een extra speler opstellen. Het wordt dan 8 tegen 7. Mocht het verschil 6 goals worden, mag het team dat achter staat ervoor kiezen om nog een speler op te stellen. Het wordt dan 9 tegen 7. Als het verschil weer kleiner wordt, zal er evenredig telkens weer een speler worden verwijderd. Als er geen wisselspelers (meer) zijn, mag de extra speler een reservespeler van het andere team zijn (dat voor staat) of eventueel een wisselspeler van een ander veld. Beide aanvoerders moeten hiermee instemmen.

6. Kleding

Een team is verplicht te spelen in het standaard clubtenue van de SV Hillegom (wit shirt, blauwe broek, blauwe kousen). Tenues zijn te bestellen bij de web shop van de vereniging. Indien een team een sponsor heeft, zal dit via de sponsorcommissie van SV Hillegom moeten lopen. Gesponsorde teams mogen in een andere kleur shirt spelen. De keuze van de kleur van deze shirts kunnen uitsluitend in overleg met de commissie seniorenvoetbal vastgesteld worden. De blauwe broek en blauwe kousen zijn standaard voor alle teams. In het geval dat 2 teams met dezelfde kleur shirts tegen elkaar spelen, zorgt de vereniging voor hesjes met een afwijkende kleur voor het eerstgenoemde team. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

7. Wedstrijden en tijden

Er wordt gemiddeld één keer per twee weken gespeeld. Het kan voorkomen dat er weken achter elkaar wordt gespeeld of dat er meerdere tussenliggende weken zijn. Er komt een wedstrijdschema voor het hele seizoen.

De speelduur is 2 x 30 minuten. Na 30 minuten wordt gewisseld van speelhelft en wordt ongeveer 5 minuten gepauzeerd. Er wordt niet naar de kleedkamer gegaan in de rust, behalve voor verzorging, toiletbezoek e.d. Er zal in principe gespeeld worden op zaterdagmiddag van 15:00 tot 16:05 uur, maar bij omstandigheden of bezette velden, kan dit eerder of later worden. De spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.

 8. Aankomst team en spelerslijst

Bij aankomst meldt iemand namens het team zich bij het wedstrijdsecretariaat en vult het wedstrijdformulier in. De vereniging stelt een bal ter beschikking.

9. Velden en doelen

Er wordt gespeeld op een half voetbalveld en er wordt gebruik gemaakt van bestaande E- en F-pupillendoeltjes. Er zal op kunstgras worden gespeeld, maar er kan worden uitgeweken naar andere velden. In het geval van veldafgeslastingen hebben de elftallen van de vereniging die voor de reguliere KNVB-competitie uitkomen, voorrang bij de veldindeling.

10. Scheidsrechter

In principe wordt er gespeeId zonder scheidsrechter. In onderling overleg kan besloten worden om een scheidsrechter aan te stellen of bijvoorbeeld een wisselspeler te laten fluiten. Mocht een van beide aanvoerders het hier niet mee eens zijn, wordt er zonder scheidsrechter gespeeld.

Er wordt niet gespeeld met assistent-scheidsrechters. De eventuele scheidsrechter of de aanvoerders bewaken de speeltijden en de rusttijd. Na afloop zorgen de aanvoerders ervoor dat de bal wordt terug gebracht en zien er op toe dat de juiste stand wordt ingevuld en wordt ondertekend. Er wordt niet met gele en rode kaarten gespeeld. De eventuele scheidsrechter heeft wel de bevoegdheid om iemand, na één of meerdere waarschuwingen, verplicht te laten wisselen waarna hij niet meer mag terugkeren (te vergelijken met een gele kaart). Ook heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om iemand uit het veld te sturen, zonder te wisselen (te vergelijken met een rode kaart).

11. Spelregels

De normale spelregels van het veldvoetbal zijn van toepassing, met de volgende opmerkingen en uitzonderingen:

- De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenpartij

  moet een afstand van minimaal7 meterin acht nemen.

- Buitenspel is niet van toepassing.

- De afstand van de doellijn tot de penaltystip bedraagt8 meter.

- Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoekpunten.

- Er mogen geen slidings en tackles worden gemaakt.

- Bij een uitbal wordt de bal met de voet weer in het spel gebracht.

- Bij vrije trappen geldt een minimale afstand van7 meter. Vrije trappen mogen altijd in 1 keer worden genomen. 

- De keeper mag de bal tot (ongeveer)5 metervanaf het doel in zijn handen pakken.

12. Uitslagen en stand

Na afloop wordt op het wedstrijdformulier de stand ingevuld en ondertekend door iemand van beide teams. Indien een team op het tijdstip van aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is op het veld, wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 3-0 voor de tegenpartij.

Er wordt een stand bijgehouden. Indien er voldoende teams zijn, zal er met verschillende poules worden gespeeld, waartussen teams kunnen promoveren en degraderen. Wanneer twee ploegen gelijk eindigen is het doelsaldo doorslaggevend.

13. Competitieleiding

De competitieleiding wordt aangesteld door de commissie seniorenvoetbal van de vereniging. De competitieleiding is belast met de organisatie van deze competitie en ziet er op toe dat alles volgens dit reglement verloopt.

14. Reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie seniorenvoetbal van de vereniging. Indien een team of afzonderlijke leden van een team zich niet houden aan onderhavig reglement kan dit uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.

 

november 2016

Brochures & Social Media